Što obuhvaća naša usluga?

Pružit ćemo Vam personaliziranu strategiju koja odgovara Vašim ciljevima i ciljnoj publici. Analizirat ćemo Vaše trenutno prisustvo na društvenim mrežama, istražiti Vašu konkurenciju i identificirati najučinkovitije taktike za postizanje Vaših ciljeva.

Check Icon For Points

Povećanje angažmana publike

Check Icon For Points

Povećanje broja pratitelja

Check Icon For Points

Izgradnja brenda

Service Icon For Service Single Heading
Service Icon For Service Single Heading
Service Icon For Service Single Heading

Postavljanje ciljeva

Postavljanje jasnih ciljeva koje želite postići putem društvenih mreža.

Upravljanje zajednicom

Objavljivanje sadržaja, izrada kampanja, povećanje publike na profilima i ostalo.

Analiza rezultata

Praćenje i analiza rezultata te pružanje redovitih izvještaja o uspješnosti.

Kontaktirajte nas i ostvarite Vaše ciljeve!

Service Icon For Service Single Heading